ELEKTRIAUTOD VÕIVAD SAADA ÕIGUSE KASUTADA ÜHISSÕIDUKIRADA

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis eile kooskõlastusele liiklusseaduse muudatusettepanekud, mille kohaselt lubatakse ühissõidukirada kasutada täiselektrilise veoajamiga autodel.

 

Täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukid on autod, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor sisepõlemismootori abita. Täiselektrilisteks sõidukiteks ei loeta hübriidsõidukeid, mille puhul on samuti kasutusel elektrimootor ning elektrivõrgust laetav aku, kuid lisaks sellele kasutatakse sisepõlemismootorit.

Elektrisõidukite ühissõidukirajale lubamise eesmärgiks on soodustada ning eelistada elektrisõidukite kasutusele võtmist, mis omakorda tagab puhtama ning madalama müratasemega linnakeskkonna.

Ettepaneku vastavaks muudatuseks liiklusseaduses tegi Sihtasutus KredEx, kes on ELMO programmi raames rajanud Eestit katva kiirlaadimisvõrgustiku, avanud AHHAA-s elektriautode demokeskuse ja käivitanud Tallinnas ning Tartus elektriautode lühirenditeenuse. Samuti toetab KredEx ELMO programmi raames elektriautode ja laetavate hübriidide ostmist kuni 50% ulatuses.

KredExile on esitatud 269 taotlust elektriauto ostutoetuse saamiseks. Elektriautosid ostetakse Eestis kasvavas tempos, mida kinnitab asjaolu, et 159 taotlust on esitatud käesoleva aasta jooksul. 234 ostetud autost on 110 ostnud eraisikud ja 124 juriidilised isikud.

Eesti elektromobiilsuse programm ELMO on Eesti Valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Programmi viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium ja SA KredEx.

 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.