ELMO - EESTI ELEKTROMOBIILSUSE PROGRAMM

Taust

Vabariigi Valitsus sõlmis 2011. aasta märtsis Mitsubishi Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks, et algatada Eesti elektromobiilsuse programm. Programm koosneb kolmest osast: Sotsiaalministeeriumi poolt võeti näidiskasutusse 507 Mitsubishi iMiev elektriautot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt töötati välja toetusskeem eraisikutele ja juriidilistele isikutele elektriautode ostu toetamiseks ning rajati kogu riiki kattev elektriautode laadimistaristu. Ostutoetuse jagamist ning kiirlaadimisvõrgu haldamist korraldab SA KredEx.

Alates novembrist 2012 toetatakse ka pistikust laetavate pistikhübriidide ostmist.

Programmi eesmärgiks on kiirendada elektriautode kasutuselevõtmist Eestis ja aidata kaasa riigi poolt võetud eesmärgi täitmisele taastuvenergia kasutuse suurendamisel transpordis aastaks 2020.

Ajakava

Toetust elektriautode ostuks sai taotleda alates 18.07.2011 kuni 06.08.2014. Elektriautode kiirlaadimisvõrgu rajas Eestisse ABB.

ELMO programmi vahenditest toetati 657 elektriauto ja laetava pistikhübriidi soetamist

Programmi perioodiks on 2011-2014, mis vastab Kyoto protokolli alusel toimuva saastekvoodi kaubanduse perioodile.

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajab üleriigilise taastuvenergial toimiva elektriautode laadimisvõrgu.