KREDEXI KOMMENTAAR SAARTE HÄÄLES ILMUNUD ARTIKLILE

Üle Eesti paigaldatakse150 asukohta 163 elektriautode kiirlaadijat.

KredEx palus Kuressaare linnavalitsuselt abi elektriauto kiirlaadimispunkti rajamiseks asukoha leidmisel 2011. aastal. Asukoha eeltingimuseks oli muuhulgas kõvakattega parkimiskoha olemasolu vähemalt kahe elektriauto laadimiseks. Ainuke asukoht, mille Kuressaare linnavalitsus kiirlaadimispunkti rajamiseks välja pakkus oli Kitzbergi tänaval asuv tühi krunt ehk haljasala, mis ei vastanud kiirlaadimispunkti rajamise eeltingimustele.

Lisaks seadis Kuressaare linnavalitsus tingimuse, et KredEx rajab sinna täies ulatuses parkla (linnavalitsuse korralduses, millele oli lisatud ka projekt, on selgelt välja toodud, et parkla tuleb ehitada välja täies mahus, mis hõlmab 19 parkimiskohta, haljastust, valgustust ja vihmaveekanalisatsioon) ja linn katab 50% parkla rajamise kuludest.

Artiklis mainitud 5000 euroga ei ole 19 kohalise parkla rajamine võimalik. Elektromobiilsuse programmi vahenditest ei ole parklate rajamine abikõlblik, mistõttu ei saanud KredEx sellist kohustust endale võtta. Vaatamata korduvatele selgitustele ja palvetele pakkuda välja mõni muu asukoht, Kuressaare linnavalitsus seda ei teinud.

Kui Kuressaare linnavalitsus oleks pakkunud välja mõne teise asukoha, mis oleks vastanud kiirlaadimispunkti rajamiseks esitatud nõuetele, kus on ka parkimiskohad juba olemas, siis oleks KredEx olnud nõus sinna ka kiirlaadimispunkti rajama. Linnavalitsuselt tuli aga selge sõnum, et neil teist asukohta pakkuda ei ole, küll aga oldi rahul, et laadijad tulevad linna piirile Tallinna maantee äärde ja Luha tänavale. Lisaks otsis KredEx iseseisvalt Kuressaarest alternatiivseid asukohti, kuid neid kahjuks ei leitud.

Laadija paigaldamine haigla juurde on tavapärane. Kiirlaadijaid on haiglate juurde paigaldatud üle Eesti, nt Tartus, Võrus, Viljandis ja mujal. KredExi sooviks oli leida kiirlaadijale asukoht kesklinnas, kuid selle puudumisel tuli valida alternatiiv, milleks osutus Luha tänav. Haigla juurde paigaldatav laadija jääb avatuks kõigile elektriautode omanikele.

Kiirlaadimisvõrgu paigaldamise käigus on KredEx teinud koostööd ettevõtete ja kohalike omavalitsustega üle Eesti. Tänaseks on enamus laadijaid ka paigaldatud. Kuressaare on üks vähestest kohtadest, kus kiirlaadimispunktide rajamine on osutunud problemaatiliseks. Loodame siiski, et jõuame linnavalitsusega kokkuleppele ning leiame laadijale asukoha nii kesklinnas kui ka haigla juures.

 

Lisad

 


 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.