MUUDATUSED OSTUTOETUSEGA KAASNEVATES KOHUSTUSTES

Augusti lõpus muudeti Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määrust nr 69 „Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus“ kasutamise tingimused ja kord“. Muudatus puudutab kohustusi (sh. aruandlust, võõrandamist, kindlustust), mida toetuse saaja pidi järgima 5 aasta jooksul alates toetuse saamisest.

Täienduse kohaselt ei kohaldu edaspidi 5 aasta nõue juhul, kui elektriauto läbisõit enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates on vähemalt 150 000 kilomeetrit.

Kui elektriautoga on läbitud rohkem kui 150 000 km on toetuse saajal õigus esitada toetuse andjale avaldus lepingujärgsete kohustuste lõpetamiseks, millele tuleb lisada läbisõidu aruanne. Avaldust ei pea esitama, kui toetuse saamisest on möödas 5 aastat.
 

 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.