TEATIS ELMO KIIRLAADIMISTARISTU VÕÕRANDAMISE KOHTA ELEKTRILEVILE

18.10.2019

 

Teatis Eesti Elektromobiilsuse Programmi kiirlaadimistaristu käitisena võõrandamise ja kliendilepingu ülemineku kohta Elektrilevi OÜle

Lugupeetud ELMO kiirlaadimisteenuse klient!

Sihtasutus KredEx on Teile osutanud elektriautode kiirlaadimisteenust vastavalt kiirlaadimisteenuse lepingu tingimustele. 21.06.2018 teavitas Sihtasutus KredEx Teid kiirlaadimisteenuse lepingu p 7.4 alusel teenuse osutamise lõpetamisest seisuga 01.09.2018.

Teenuse osutamise lõpetamise põhjuseks oli kiirlaadimistaristu võõrandamine käitisena avaliku kirjaliku enampakkumise teel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, kelle ülesandel Sihtasutus KredEx laadimistaristu rajas ja selle opereerimist senini korraldas. Tulenevalt asjaolust, et avaliku enampakkumise tulemused vaidlustati ning kiirlaadimistaristu omand ei saanud üle minna edukale pakkujale (Elektrilevi OÜ-le), teavitas Sihtasutus KredEx kiirlaadimistaristu kliente 31.08.2018 lepingu jätkumisest.

Käesolevaks ajaks on eelnimetatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused jõustunud ning Sihtasutus KredEx osutab Teile kiirlaadimisteenust kuni 21.11.2019 (k.a) ning alates 22.11.2019 teeb seda Elektrilevi OÜ. Kuigi teenusepakkuja vahetub, jätkub Teie jaoks teenuse osutamine senistel tingimustel kuni 18.12.2019 ja küsimuste korral saate endiselt pöörduda G4S numbril 1911 või 6511 911 ning e-posti aadressil: tugi@elmo.ee.

Lähtudes eeltoodust ja kiirlaadimisteenuse lepingu punktist 7.4, teavitame Teid käesolevaga, et Teiega sõlmitud kliendilepingus toodud tingimustel lõpetatakse teenuse osutamine alates 18.12.2019. Elektrilevi OÜ teavitab Teid aegsasti, millistel tingimustel teenuse osutamine jätkub alates eeltoodud kuupäevast.

Juhul, kui Te ei soovi teenuse jätkumist alates 22.11.2019, on Teil vastavalt kiirlaadimisteenuse lepingu punktile 7.2 võimalik leping üles öelda, ning sellisel juhul palume Teil sellest teada anda võimalusel kuni 15.11.2019 saates avalduse e-posti aadressile heikki.parve@kredex.ee. Selgitame, et juhul, kui Te ütlete kiirlaadimisteenuse lepingu üles, lõpetatakse Teile alates 22.11.2019 kiirlaadimisteenuse osutamine.

Vabandame, kui eelkirjeldatud käitise üleminek Teile ajutist ebamugavust põhjustab. Täname Teid kiirlaadimisteenuse kasutamise eest ja soovime meeldivat koostööd Elektrilevi OÜga! 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.