Teade ELMO kiirlaadimisteenuse klientidele

30.08.2018

Lugupeetud ELMO kiirlaadimisteenuse klient,

Käesoleva aasta juunikuus teavitasime Teid asjaolust, et kuna SA KredEx poolt elluviidud elektriautode kiirlaadimisteenuse programm lõppeb, ei paku SA KredEx alates septembrikuust enam elektriautode kiirlaadimisteenust ning sellega seoses ütleb SA KredEx Teiega sõlmitud lepingu korraliselt üles alates 01.09.2018.a. Lisaks märkisime lepingu ülesütlemise teatises, et juhul, kui kiirlaadimistaristu enampakkumise tulemusena ei vahetu teenusepakkuja alates 01.09.2018.a, anname Teile sellest eraldi teada.

Käesolevaks ajaks oleme teadlikud, et kiirlaadimistaristu enampakkumise tulemusena ei vahetu teenusepakkuja alates 01.09.2018.a ning SA KredEx jätkab ka alates 01.09.2018.a kiirlaadimisteenuse osutamist. Eeltoodust tulenevalt anname Teile käesolevaga teada, et kiirlaadimisteenust on võimalik kasutada ka alates 01.09.2018.a samadel tingimustel, mis senini, kuni avaliku enampakkumise tulemuste jõustumiseni ning kiirlaadimistaristu uue omaniku selgumiseni, põhimõttel, et Teie ja SA KredEx vaheline leping jätkub.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et SA KredEx ei kustuta Teile kiirlaadimisteenuse edasise pakkumise eesmärgil Teie kliendiandmeid alates 01.09.2018.a. Juhul, kui Te siiski ei soovi alates 01.09.2018.a enam kiirlaadimisteenust kasutada ning soovite, et SA KredEx Teie kliendiandmed kustutaks, palume Teil meid sellest esimesel võimalusel teavitada vähemalt e-kirja teel aadressil heikki.parve@kredex.ee.

Lisaks eeltoodule palume Teil, juhul kui olete senini kasutanud kiirlaadimisteenuse kuutasu põhiseid pakette (kombineeritud või mahu paketti), SA-d KredEx teavitada kui Te vastavat paketti enam kasutada ei soovi, ülaltoodud e-posti aadressile hiljemalt 15.09.2018.a. Juhul, kui Te kasutate kuutasupõhist paketti edasi ka peale 01.09.2018, jätkub arveldamise kord senini nagu varem.

Vabandame omalt poolt võimalike ebamugavuste eest, mis võivad Teile kaasneda käesolevas teatises toodud teavituste esitamisega. Teeme omalt poolt kõik selleks, et kiirlaadimisteenuse osutamine jätkuks tõrgeteta seni, kuni kiirlaadimistaristule on leitud uus omanik. Täpsem info on kättesaadav ka SA KredEx poolt hallatavalt ELMO kodulehelt.
 

ELMO kiirlaadimistaristu omandab Elektrilevi

13.08.2018

Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu enampakkumise võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ. Pakkumuse summaks oli 350 000 eurot.

„Vaadates elektriautode kasutamise pidevat tõusu kogu maailmas, on ELMO laadimistaristu uuel omanikul arvukalt võimalusi teenust järjest laiemalt pakkuda ja ka uuendada. Laadimistaristu aktiivseteks kasutajateks on teiste seas ka elektritaksod, mille arv on samuti tõusuteel,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan.

ELMO kiirlaadimistaristu hõlmab 168 laadimisseadet, mis koos ELMO veebidomeeni ja kaubamärgi kasutusõigusega müüakse Elektrilevile. Elektrilevil on kohustus jätkata teenuse pakkumisega vähemalt järgneva viie aasta jooksul ning tõsta teenuse kvaliteeti ja kasutajasõbralikkust.

Indrek Gailani sõnul on ELMO laadimistaristu teenus Eestis hästi vastu võetud. „Riik soovis ELMO teenuse abil elektrisõidukite levikut Eestis suurendada ja selle eesmärgi me oleme suutnud täita. Elektrisõidukite arv on Eestis viimase nelja aasta jooksul pea neljakordistunud,“ ütles Gailan.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pani ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumisele juunikuus, pakkumisi laekus kaks. Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid kuna pakkuja ei suutnud nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks, ei olnud võimalik nende pakkumust nõuetele vastavaks lugeda.
 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.