Uus teenusekeskkond saab valmis uue aasta alguses

Kindlasti olete märganud, et ELMO laadimisvõrgustiku uueks operaatoriks on Elektrilevi, kes haldab võrku alates 22. novembrist 2019. Ehkki lepingulistes suhetes asus Sihtasutus KredEx asemele Elektrilevi OÜ, toimib praegusel üleminekuperioodil teenus Teie jaoks samamoodi ja abi saate hetkel kõigilt senistelt kontaktidelt.  

 

Elektrilevi on koostöös Eesti Energiaga arendamas uut kasutajakeskkonda, mis muudab laadimisteenuse märgatavalt mugavamaks. Teenuse üleviimine uude keskkonda võtab veel pisut aega ja seetõttu ei toimu muudatusi veel 18. detsembril nagu esialgu planeeritud. Elektrilevi on jõudnud testimiste faasi ja  plaanib uuenenud kasutajakeskkonna klientidele avada hiljemalt 1. veebruaril 2020. Samaaegselt tegeletakse aktiivselt laadimisvõrgu sisulise arendamisega ning ka siin toob Elektrilevi esimesed uuendused Teieni hiljemalt uue aasta veebruariks.  

 

Ühtlasi anname teada, et alates 17. jaanuarist 2020 kehtivad klientidele uued kasutuslepingu tingimused, mis on kättesaadavad kodulehel www.elmo.ee rubriigis Kasutusleping. Tingimustes muutusid osapooled: Kredexi asemel on nüüd Elektrilevi. Lisaks on lühendatud aega, mille jooksul saab vajadusel kehtiva kasutuslepingu üles öelda. Nii saab kiiremini uue kasutuskeskkonnaga liituda. 

 • 1882

  Rajati maailma esimene elektrijaam.Thomas Edison, New York

 • 1902

  Avati esimene autode masstootmisliin.Oldsmobile, Michigan

 • 1970

  Töötati välja esimene liitiumiioonaku.Binghamton University

 • 1980

  Alustas tööd esimene taastuvenergiat tootev tuulepark.New Hampsire

 • 2012

  Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu.